Aparento's Quick Central - Every Kiss Begins With Aparento.

Utvecklingen inom tv

Jag hade aldrig varit en vän av teknik men nu hade chefen gett mig ett uppdrag som jag inte tyckte passade mig. Jag skulle skriva en artikel om hur tekniken har gått framåt inom tv, dvd och blu-ray. Jag som knappt hade en fungerande tv utan en gammal apparat från nittiotalet som knappt fungerade och nu var jag tvungen att sätta mig in i hur allt fungerade. En verklig utmaning för mig den minst intresserade på hela redaktionen. Men det kanske är tjusningen med att jobba som journalist. Man får möjlighet att gräva i saker som man tidigare aldrig har haft en tanke på eller det minsta intresset för. Jag skulle nu bli expert inom området